Logo Netsprint

+

Tworzymy największy ekosystem reklamowy w Polsce.

Docieramy do 97% użytkowników polskiego Internetu.

Sercem naszych rozwiązań jest Netsprint Audience.

Platforma gromadząca unikalną wiedzę o użytkownikach.

Adkontekst. Spersonalizowane kampanie reklamowe.

W oparciu o dane przekaz dociera do konkretnych użytkowników.

Promocja angażujących treści w największej sieci content marketingu w Polsce.

Zapewniamy strategię, produkcję i publikację na stronach najlepszych wydawców.

Netsprint. Reklamy napędzane danymi

Precyzyjne targetowanie reklam w oparciu o dane. Emisja Twojej kampanii w najważniejszych kanałach digital marketingu. Dotarcie do 24 mln internautów w Polsce

Nasi Klienci

Logo Loreal
Logo Nestle
Logo Johnson & Johnson
Logo 4F
Logo Rainbow

Zacznijmy współpracę

Dziękujemy,
wiadomość została wysłana.
Wkrótce się z Państwem skontaktujemy.

Chcesz kampanię? Zadzwoń

Dział Handlowy

+48 533 733 490

Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
ul. Lecha Kaczyńskiego 26
00-609 Warszawa

informacje@netsprint.eu

Administrator danych osobowych
IODO@netsprint.eu

Biuro w Toruniu

+48 535 555 996

Regionalne Biuro Sprzedaży Netsprint
ul. Chrobrego 28A
87-100 Toruń

NIP: 951-19-69-310
Regon: 016271459
KRS 0000550668

Sąd rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 1.900.000,00 zł. w całości opłacony

+

Dokumenty i regulaminy do pobrania

+

Polityka Prywatności Netsprint S.A.
INFORMACJE OGÓLNE
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania i przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników oraz przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą Plików Cookies, przez Administratora.

 2. Administrator, wyłącznie na podstawie wyrażonych zgód, może wejść w posiadanie Danych Osobowych Użytkowników w jeden z dwóch podanych niżej sposobów:

  - Umieszczenie własnych Plików Cookie poprzez stronę internetową Wydawcy;

  - Otrzymanie Danych Osobowych Użytkowników od innych administratorów w tym Wydawców.

 3. Definicje;

  Administrator – oznacza, każdy z wymienionych poniżej podmiotów, działających jako osobny Administrator:

  Spółki zależne od w Grupy Netsprint sp. z o.o. tj.: Netsprint S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Lecha Kaczyńskiego 26, 00-609 Warszawa, KRS 0000550668,

  Użytkownik – osoba fizyczna, które dane osobowe zapisywane są w Plikach Cookies, umieszczanych na stronach internetowych Wydawców przez Administratora lub przez Wydawców.

  Dane osobowe Użytkowników – ma znaczenie nadane w pkt 8 Polityki Prywatności.

  Pliki Cookies (zwane dalej także jako „Ciasteczka”) oraz inne identyfikatory użytkownika– oznaczają niewielkie pliki informacyjne, wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzany jest przez Użytkownika i które następnie zapisywane są na urządzeniu końcowym Użytkownika (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie, etc), z którego Użytkownik korzysta podczas przeglądania stron internetowych. Pliki te mogą zawierać m.in. informację o sposobie korzystania z danej strony internetowej przez Użytkownika.

  Reklamodawca – podmiot zainteresowany marketingiem swoich produktów lub usług, realizowanym w oparciu o stworzone przez Administratora profile Użytkowników.

  Wydawca – podmiot będący właścicielem lub zarządcą strony internetowej, który umieszcza na tej stronie własne Pliki Cookies (oraz inne identyfikatory)lub umożliwia Administratorowi umieszczenie Plików Cookies lub podmiot działający na rzecz Wydawcy, umocowany przez Wydawcę do udostępnienia Danych osobowych Użytkowników Administratorowi.

 4. Kontakt z Administratorem

  IODO@netsprint.eu

  (22) 276 26 89

  Budynek Focus wejście C
  al. Lecha Kaczyńskiego 26
  00-609 Warszawa
  Kontakt do inspektora ochrony danych powołanego u Administratora: IODO@netsprint.eu

Zastosowanie Plików Cookie.
 1. Dzięki Plikom Cookie korzystanie z serwisów internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, ponieważ treści stron internetowych (teksty, zdjęcia, ankiety, sondy) są lepiej dopasowane do oczekiwań i zainteresowań Użytkowników.

 2. Dzięki Plikom Cookie Wydawcy są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje Użytkowników, zrozumieć sposób w jaki internauci korzystają z ich serwisów. Wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

 3. Ciasteczka umożliwiają precyzyjne kierowanie przekazu reklamowego dzięki czemu reklama uwzględnia preferencje Użytkowników. Przykładowo:

  pozwalają sklepom internetowym polecać produkty, które mogą nas potencjalnie zainteresować na bazie podobieństwa do towarów zazwyczaj wybieranych;

  pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka zakupowego w sklepach online;

  sprawiają, że emitowane są dla nas różnorodne reklamy i ankiety do wypełnienia, dzięki ustawieniu limitu na liczbę wyświetleń danej reklamy czy ankiety jednemu Użytkownikowi;

  pozwalają na prezentację reklam, w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania, informujących nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach dostępnych w najbliższej okolicy;

  pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin serwisów internetowych.

DANE UŻYTKOWNIKÓW
Jakie dane zbieramy
 1. Administrator zbiera, za pomocą plików cookie lub otrzymuje od współpracujących z Administratorem Wydawców dane o zachowaniu Użytkowników na poszczególnych stronach internetowych należących do Wydawców. Gromadzone dane dotyczą: zasięgu, częstotliwości odwiedzin, tematyki przeglądanych artykułów, kategorii odwiedzanych serwisów, kliknięć w reklamę, przeglądanych i kupowanych produktów, wyszukiwanych usług oraz wykorzystania urządzeń mobilnych. Zbieramy również dane demograficzne oraz zawodowe pochodzące z formularzy rejestracji w serwisach społecznościowych poświęconych karierze z wyłączeniem danych umożliwiających bezpośrednią weryfikację jak np. imię i nazwisko oraz z wyłączeniem danych wrażliwych

Cel oraz podstawa przetwarzania Danych Osobowych Użytkowników
 1. Dane Osobowe Użytkowników przetwarzamy w następujących celach

  tworzenia profili marketingowych Użytkowników, w celach dostosowania reklam wyświetlanych na stronach Wydawców oraz pozostałych właścicieli stron internetowych, do indywidualnych zainteresowań Użytkowników. Użytkownik, na podstawie wykonanych przez siebie akcji podjętych na stronach internetowych Wydawców, może zostać zaklasyfikowany do następujących grup profili:

  - profile zainteresowań – bazują na kategoriach odwiedzanych serwisów oraz tematyce przeglądanych stron (analiza słów kluczowych pochodzących z tytułów, nagłówków oraz treści artykułów);

  - profile demograficzne – tworzone na podstawie danych demograficznych podanych przez Użytkowników do rejestracji w serwisach społecznościowych (wiek, płeć, miasto);

  - profile zawodowe – bazują na danych pochodzących z serwisów społecznościowych dotyczących kariery zawodowej (branża, stanowisko);

  - profile intencji zakupu produktów i usług – bazują na przeglądanych i kupowanych produktach (nazwa, kategoria, producent, cena) oraz wyszukiwanych usługach;

  - profile mobilne – bazują na sposobie korzystania z internetu przy użyciu urządzeń mobilnych (dane odczytane z user agent Użytkowników);

  - na zlecenie Reklamodawców Administrator ma również możliwość tworzenia dedykowanych profili, które spełniają konkretne potrzeby Reklamodawców.

  realizacja kampanii reklamowych targetowanych behawioralnie w sieciach Adkontekst oraz ContentStream wyświetlanych na stronach wydawców

  Udostępniania danych do następujących administratorów:

  - Reklamodawców – w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych.

  - Pozostałych Odbiorców jak: podmioty będące administratorami DMP gromadzących profile w celu wykorzystania ich do celów Reklamodawców, podmiotom organizującym kampanie reklamowe na rzecz Reklamodawców (Domy Mediowe, agencje), - w postaci informacji o Użytkownikach w formie profili marketingowych

 2. Podstawą operacji przetwarzania, o których mowa w lit. a) oraz b) powyżej są zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych w ww. celach, oraz na instalacje i uzyskanie dostępu do Plików Cookie w urządzeniu końcowym Użytkownika, udzielone poprzez stronę internetową Wydawcy.

 3. Udzielenie zgód na przetwarzanie danych obejmujące ww. cele nie jest wymogiem ustawowym ani umownym lub warunkiem zawarcia umowy, jednak brak ich wyrażenia spowoduje niemożliwość dostosowywania, przez Administratora, reklam wyświetlanych na stronach oraz aplikacjach Wydawców do indywidualnych preferencji Użytkowników.

Odbiorcy danych Użytkowników
 1. Dane osobowe Użytkowników przekazujemy:

  - podmiotom wskazanym w pkt 9 lit. b) Polityki Prywatności, jako osobnym administratorom Danych Osobowych Użytkowników;

  -następującym kategoriom podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora: Wydawcy, podmioty będące właścicielami serwerów na których Administrator przechowuje Dane Osobowe Użytkowników

 2. W zakresie, o którym mowa w pkt. 12 powyżej, Dane Osobowe Użytkowników, mogą być przekazywane do odbiorców, których siedziby znajdują się poza Europejską Strefą Gospodarczą. W przypadku, w którym dane przekazywane są do USA lub jakiegokolwiek innego Państwa, w stosunku do którego wydana została decyzja Komisji Europejskiej o stwierdzeniu odpowiedniego stopnia ochrony, Dane Osobowe Użytkowników chronione są na poziomie prawa UE. W pozostałych przypadkach Dane Osobowe Użytkowników przekazywane są na podstawie zastosowania w umowach pomiędzy Administratorem a odbiorcami standardowych klauzul ochrony danych UE. W celu uzyskania kopii standardowych klauzul ochrony danych UE stosowanych przez Administratora, prosimy o kontakt z Administratorem.

Okres przetwarzania danych Użytkowników.
 1. Dane osobowe Użytkowników, zawarte w umieszczanych przez Administratora Plikach Cookie i innych identyfikatorach, będą przechowywane do momentu skorzystania przez Użytkownika z praw wymienionych w rozdziale „Prawa Użytkowników” niniejszej Polityki Prywatności, w zakresie w którym ich realizacja prowadzi do zaprzestania przetwarzania danych osobowych zawartych w tych plikach, do momentu odpowiedniego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do Plików Cookie w przeglądarce Użytkowania lub do momentu skorzystania przez Użytkownika z przycisku „Opt out”.

Prawa Użytkowników
 1. Użytkownik jest uprawniony do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniony do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

  - celu przetwarzania;

  - kategorii odnośnych danych osobowych;

  - informacji o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

  - w miarę możliwości planowanego okresu przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteriów ustalania tego okresu;

  - informacje o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

  - informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

  - jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

  - informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, wywierającej skutki prawne (lub w podobny istotny sposób wpływające na Użytkowników) o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach –

  - istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą- w chwili obecnej Administrator nie prowadzi tego typu działań.

 2. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik ma prawo żądania uzupełnienia jego niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 3. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jego danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności („prawo do zapomnienia”) :

  - dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

  - Użytkownik cofnął zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

  - Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub Użytkownik wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

  - dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

  - dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

  - dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

 4. Użytkownik ma prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

  - Użytkownik kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

  - przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Użytkownik sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

  - Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

  - Użytkownik wniósł sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu Użytkownika, którego dane dotyczą.

 5. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim („prawo sprzeciwu”).

 6. Użytkownik ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jego dotyczące, które dostarczył Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

  - przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz

  - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

 7. Wykonując prawo do przenoszenia danych Użytkownik ma prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

 8. Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust.1 lit a) RODO, w dowolnym momencie. Aby cofnąć wyrażoną zgodę skorzystaj z przycisku „Opt out”. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej cofnięciem.

 9. W celu skorzystania z pozostałych wymienionych wyżej praw należy skontaktować się z Administratorem, w formie podanej części „Kontakt z Administratorem”.

 10. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego powołanego w celu ochrony danych osobowych.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH
 1. Administrator nie gromadzi żadnych danych wrażliwych ani danych osobowych, których udostępnienie lub ewentualna kradzież mogłyby spowodować szkody moralne lub materialne. System gromadzi i przetwarza jedynie dane wymienione powyżej, w rozdziale DANE UŻYTKOWNIKÓW.

 2. Zebrane Dane Osobowe Użytkowników są przechowywane na serwerach dedykowanych, a dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy Administratora. Przetworzone informacje o Użytkownikach w postaci profili marketingowych są udostępniane w czasie rzeczywistym tylko odbiorcom, o których mowa w pkt. 12 Polityki Prywatności.

 3. Żadne dane umożliwiające bezpośrednie zidentyfikowanie osób (jak np. imię i nazwisko) nie są przechowywane, analizowane, ani udostępniane do sprzedaży.

Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę Plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć Pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

Opt-Out
 1. Użytkownicy, którzy nie chcą aby dane o ich odwiedzinach były zbierane przez nasz system, mogą skorzystać z mechanizmu Opt-Out. Włączenie przycisku Opt-Out zablokuje zbieranie i przesyłanie nowych informacji. W przypadku wyczyszczenia wszystkich Plików Cookies) w tej przeglądarce lub korzystania z innej przeglądarki, konieczne będzie ponowne skorzystanie z mechanizmu Opt-Out.

+

Polityka prywatności platformy Netsprint Audience
INFORMACJE OGÓLNE

Czym są cookies (ciasteczka)?

Ciasteczka to niewielkie informacje, (z ang. cookie – ciastko), wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzamy i zapisywane na urządzeniu końcowym (komputerze, laptopie, smartfonie, tablecie, etc), z którego korzystamy podczas przeglądania stron internetowych.

Co nam dają cookies?

Dzięki „cookie” korzystanie z serwisów internetowych jest łatwiejsze i przyjemniejsze, ponieważ treści stron internetowych (teksty, zdjęcia, ankiety, sondy) są lepiej dopasowane do oczekiwań i zainteresowań użytkowników.

Ciasteczka umożliwiają precyzyjne kierowanie przekazu reklamowego dzięki czemu reklama uwzględnia preferencje każdego użytkownika internetu. Przykładowo:

 • - pozwalają sklepom internetowym polecać produkty, które mogą nas potencjalnie zainteresować na bazie podobieństwa do towarów zazwyczaj wybieranych;
 • - pomagają przechowywać towary wrzucone do koszyka zakupowego w sklepach online;
 • - sprawiają, że emitowane są dla nas różnorodne reklamy i ankiety do wypełnienia, dzięki ustawieniu limitu na liczbę wyświetleń danej reklamy czy ankiety jednemu użytkownikowi;
 • - pozwalają na prezentację reklam, w sposób uwzględniający nasze zainteresowania czy miejsce zamieszkania, informujących nas o potencjalnie interesujących nas produktach i usługach dostępnych w najbliższej okolicy;
 • - pozwalają tworzyć anonimowe statystyki odwiedzin serwisów internetowych.

Dzięki „cookies” właściciele i wydawcy serwisów internetowych są w stanie ocenić realne zainteresowanie swoimi serwisami, mogą lepiej poznać oczekiwania i preferencje użytkowników, zrozumieć sposób w jaki internauci korzystają z ich serwisów. Wykorzystując najnowsze rozwiązania technologiczne mogą stale udoskonalać swoje serwisy internetowe czyniąc je jeszcze przyjaźniejszymi i lepiej dostosowanymi do naszych potrzeb.

INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU

Zbieramy dane

Zbieramy dane o zachowaniu użytkownika na poszczególnych stronach internetowych. Dane dotyczą: zasięgu, częstotliwości odwiedzin, tematyki przeglądanych artykułów, kategorii odwiedzanych serwisów, kliknięć w reklamę, przeglądanych i kupowanych produktów, wyszukiwanych usług oraz wykorzystania urządzeń mobilnych. Zbieramy również dane demograficzne oraz zawodowe pochodzące z formularzy rejestracji w serwisach społecznościowych poświęconych karierze z wyłączeniem danych osobowych i danych wrażliwych.
Następnie informacje o użytkownikach trafiają do platformy Netsprint Audience.

Przetwarzamy dane

Te informacje zgromadzone w platformie Netsprint Audience są analizowane i przetwarzane. Na tej podstawie tworzone są profile marketingowe użytkowników. Użytkownik, na podstawie wykonanych przez siebie akcji w internecie, może zostać zaklasyfikowany do następujących grup profili:

 • - profile zainteresowań – bazują na kategoriach odwiedzanych serwisów oraz tematyce przeglądanych stron (analiza słów kluczowych pochodzących z tytułów, nagłówków oraz treści artykułów)
 • - profile demograficzne – tworzone na podstawie danych demograficznych podanych przez użytkowników do rejestracji w serwisach społecznościowych (wiek, płeć, miasto)
 • - profile zawodowe – bazują na danych pochodzących z serwisów społecznościowych dotyczących kariery zawodowej (branża, stanowisko)
 • - profile intencji zakupu produktów i usług – bazują na przeglądanych i kupowanych produktach (nazwa, kategoria, producent, cena) oraz wyszukiwanych usługach
 • - profile mobilne – bazują na sposobie korzystania z internetu przy użyciu urządzeń mobilnych (dane odczytane z user agent użytkowników)

Platforma Netsprint Audience ma również możliwość tworzenia dedykowanych profili, które spełniają specyficzne potrzeby klientów.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

W systemie Netsprint Audience, nie są gromadzone żadne dane wrażliwe ani dane osobowe, których udostępnienie lub ewentualna kradzież mogłyby spowodować szkody moralne lub materialne.
System gromadzi i przetwarza jedynie dane wymienione powyżej, w rozdziale INFORMACJE O UŻYTKOWNIKU.

Zebrane od Dostawców dane są przechowywane na serwerach dedykowanych, a dostęp do nich mają tylko upoważnieni pracownicy firmy Netsprint, która jest właścicielem platformy Netsprint Audience. Przetworzone informacje o użytkownikach w postaci profili marketingowych są udostępniane w czasie rzeczywistym tylko tym podmiotom, które zakupiły te profile.

Żadne dane umożliwiające bezpośrednie zidentyfikowanie osób nie są przechowywane, analizowane, ani udostępniane do sprzedaży.

Opt-Out

Wyłączony

Użytkownicy, którzy nie chcą aby dane o ich odwiedzinach były zbierane przez nasz system, mogą skorzystać z mechanizmu Opt-Out. Włączenie przycisku Opt-Out zablokuje zbieranie i przesyłanie nowych informacji.

W przypadku wyczyszczenia wszystkich ciasteczek (plików cookies) w tej przeglądarce lub korzystania z innej przeglądarki, konieczne będzie ponowne skorzystanie z mechanizmu Opt-Out.

Privacy policy of Netsprint Audience platform
GENERAL INFORMATION

What are cookies?

Cookies are small pieces of information, sent by visited internet service, and saved at the terminal (computer, laptop, smartphone, tablet, etc.), which is used for the web browsing.

What do cookies provide?

Thanks to “cookies”, using internet websites is easier and more pleasant, because internet content (texts, photographs, questionnaires, polls) are better suited to expectations and interests of the users.

Cookies facilitate precise control of advertising message; hence, advertisement considers preferences of each internet user. For example, cookies:

 • - allow online shops recommending products, which we may be potentially interested in on the base of similarity to usually chosen goods;
 • - help in storing products placed in the basket in online shop;
 • - cause that various advertisements and questionnaires intended for filling are presented to us, because of configured limited number of displays for a particular advertisement or questionnaire for a single user;
 • - allow presenting advertisements in the manner considering our interests or place of residence, informing us about potentially interesting products and services available in our neighborhood;
 • - allow creating anonymous statistics of website traffic.

USER INFORMATION

We collect data

We collect data about user’s behavior at the particular websites. Data is related to: scope, visit frequency, content of viewed articles, categories of visited websites, clicked advertisements, viewed and bought products, browsed services, and use of mobile devices. We also collect demographic and professional data coming from registration forms in social networks dedicated to career, but excluding personal data and sensitive data.
Then, the user information goes to Netsprint Audience platform.

We process data

Information gathered at Netsprint Audience platform are analyzed and processed. This is the base for creating marketing profiles of users. The user, based on actions performed in the internet, may be classified to the following groups of profiles:

 • - interest profiles – based on categories of visited services and content of browsed websites (analysis of keywords coming from the titles, headlines and content of the articles)
 • - demographic profiles – created based on demographic data provided by users during registration in social networks (age, gender, town)
 • - professional profiles – based on data coming from social networks focused on professional career (industry, position)
 • - profiles of intent to purchase products and services – based on viewed and purchased products (name, category, manufacturer, price) and browsed services
 • - mobile profiles – based on manner in using internet in mobile devices (data read from user agent)

Netsprint Audience platform is also able to create dedicated profiles, which meet specific needs of the customers.

DATA SECURITY

Netsprint Audience system collects no sensitive data and no personal data, which sharing or potential theft would cause moral or material damages.
The system gathers and processes only aforementioned data, in the chapter entitled USER INFORMATION.

Data collected from Providers are stored on dedicated servers, and access to these servers is granted only to authorized employees of Netsprint company who owns Netsprint Audience platform. Processed user data in form of marketing profiles are made available in real time only to the entities, which purchased these profiles.
No data supporting direct identification of persons are stored, analyzed, and made available for sale.

Opt-Out

Wyłączony
Politica de Confidentialitate a platformei Target42
Informatii Generale

Ce ofera cookie-urile?

Cookie-urile sunt bucatii mici cu informatii trimise de catre serviciul de internet vizitat si salvat in terminal (calculator, laptop, smartphone, tableta, etc), care folosit in timpul navigarii pe internet.

Ce ofera cookie-urile?

Datorita cookie-urilor, folosirea internetului este mai simpla si mai placuta, deoarece continutul online (texte, fotografii, chestionare, etc) poate fi adaptat nevoilor si cerintelor utilizatorilor de internet.

Cookie-urile faciliteaza controlul reclamelor afisate si creste potentialul acestora pentru fiecare utilizator. De exemplu, cookie-urile:

 • - Permit magazinelor online sa recomande produse utilizatorilor care au cautat produse similare
 • - Ajuta la stocarea produselor pastrate in cosul de cumparaturi virtual
 • - Fac ca variatele reclame sau chestionare sa fie afisate utilizatorilor, mentin limitari pentru afisarea aceleiasi reclame de mai multe ori unui singur utilizator
 • - Permit prezentarea reclamelor intr-un mod relevant ca localizare pentru utilizator
 • - Permit adunarea datelor in mod anonim despre site-urile pe care un utilizator le acceseaza

Gratie cooki-urilor detinatorii de site-uri si editorii pot estima traficul pe site-ul lor, pot adapta serviciile la nevoile si preferintele utilizatorilor si pot intelege mai bine cum folosesc oamenii portalul lor. Cu toate aceste informatii, publisherul poate dezvolta solutii tehnice care sa imbunatateasca experienta vizitatorilor in online.

Informatii despre utilizatori

Colectarea datelor

Target42 colecteaza date despre comportamentul online al utilizatorilor pe anumite site-uri. Datele colectate au legatura cu: scopul, frecventa de vizitare, continutul articolelor citite, categoriile din site accesate, reclamele pe care s-a dat click, produsele vizualizate si cumparate, servicii cautate online si dispositive mobile folosite. De asemenea, colectam date demografice si profesionale prin formularul de inscriere de pe retelele sociale , dar excludem datele cu caracter personal. Toate aceste date sunt stocate in platform Target42.

Procesarea datelor

Informatiile adunate de target42 sunt analizate si procesate. Aceasta reprezinta baza crearii profilelor de marketing ale utilizatorilor. Utilizatorul, in functie de actiunile sale pe internet, va face parte din diferite categorii de profile, precum:

 • - Profilul intereselor – bazat pe categoriile de serviciile cautate online si continutul site-urilor vizitate (analiza cuvintelor cheie din titluri, subtitluri si continutul articolelor)
 • - Profilul demographic – creat pe baza datelor demografice oferite de utilizator in timpul inregistrarii pe retele de socializare (gen, varsta, oras)
 • - Profilul professional – bazat pe date provenite din retele de socializare care se refera la cariera (industrie, pozitie, functie)
 • - Profilul intentiei de cumparare a produselor sau serviciilor – bazat pe produsele vizualizate sau cumparate (nume, categorie, producator, prêt) si serviciilor cautate online
 • - Profilul dispozitivelor mobile – bazat pe maniera in care este folosit internetul pe dispositive mobile

Platforma Target 42 poate crea profile dedicate care sa intalneasca nevoile speciale ale clientilor.

Securitatea Datelor

Sistemul Target 42 nu colecteaza date cu caracter personal sau date care pot produce pagube material sau neplaceri personale.

Sistemul strange si proveseaza doar datele mentionate anterior in categoria Informatii despre Utilizatori.

Datele colectate de la furnizori sunt stocate pe servere dedicate, iar acces la ele au fost anagajatii autorizati Netsprint. Datele procesate de la utilizatori sub forma profilelor de marketing devin disponibile in timp real doar pentru entitatile care au achitizionat aceste profile. Nu exista nicio forma prin care datele sa duca la identificarea fiecarui utilizator in parte.

Opt-Out

Wyłączony

+

Zaloguj się do panelu zarządzania kampaniami.