Netsprint to dynamicznie rozwijająca się firma z branży nowych technologii. Specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych wspierających marketing internetowy.
EN
Wspólny raport NewsPoint i info-PR to zestawienie ilości wzmianek na temat dziesięciu największych miast Polski w mediach internetowych w ciągu ostatnich dwóch miesięcy. Do analizy wybrano miasta z grupy tych liczących powyżej 300 tys. mieszkańców. Raport obejmuje publikacje na temat 10 największych miast polskich, w których liczba mieszkańców przekracza 300 tysięcy: Warszawy, Łodzi, Krakowa, Wrocławia, Poznania, Gdańska, Szczecina, Bydgoszczy, Lublina, Katowic. Analiza ilościowa objęła publikacje ukazujące się w portalach serwisach internetowych w okresie od 1 maja 2008 r. do 30 czerwca 2008 r. Jak można było się spodziewać, pierwsze miejsce pod kątem ilości publikacji uzyskała Warszawa, co wiąże się z jej dominującą pozycją jako miasta stołecznego. Dalsze wyniki również potwierdzają regułę, że im większe jest dane miasto, tym więcej ma w nim miejsce wydarzeń, inicjatyw kulturalnych czy zespołów sportowych oznaczonych jego nazwą, - co z kolei przekłada się na większą liczbę wzmianek w mediach. Miasto | Ilość mieszkańców | Ilość publikacji (miejsce) Warszawa | 1 700 500 | 91 522 (1) Łódź | 778 200 | 11 965 (6) Kraków | 733 100 | 23 641 (2) Wrocław | 632 200 | 19 684 (3) Poznań | 581 200 | 18 595 (4) Gdańsk | 456 700 | 16 148 (5) Szczecin | 415 700 | 8 651 (8) Bydgoszcz | 384 700 | 5 765 (9) Lublin | 354 200 | 10 596 (7) Katowice | 334 200 | 5 685 (10) Z tendencji tej wyłamuje się jednak Kraków. Raport potwierdza jego silną pozycję jako kulturalnej stolicy Polski – z ilością wzmianek równą 23 tys. znalazł się on na drugim miejscu, zaraz po Warszawie (chociaż pod względem liczby ludności jest zaledwie trzeci). Podobnie wyróżnia się Lublin, który w porównaniu z Bydgoszczą i Katowicami, liczącymi podobną ilość mieszkańców jest dwukrotnie częściej niż one wzmiankowany. Zaskakuje także dość niska pozycja Łodzi, która pod względem liczby ludności jest drugim największym miastem w Polsce, jednak pod względem ilości wzmianek prasowych znalazła się dopiero na szóstym miejscu. Metodologia raportu Podsumowanie przygotowano przy wykorzystaniu usługi monitorowania internetu NewsPoint (www.NewsPoint.pl). Artykuły do analizy były wyszukiwane w oparciu o jedno wybrane słowo kluczowe – nazwę miasta we wszystkich odmianach. Analizie ilościowej poddano artykuły z okresu 1 maja 2008 r. – 30 czerwca 2008 r.
Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
nasze marki: