Netsprint to dynamicznie rozwijająca się firma z branży nowych technologii. Specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych wspierających marketing internetowy.
EN

NetSprint.pl jako pierwsza polska firma monitorująca media dołączył do Międzynarodowego Stowarzyszenia Pomiaru i Oceny Komunikacji (AMEC).

Międzynarodowe Stowarzyszenie Pomiaru i Oceny Komunikacji (The International Association for Measurement and Evaluation of Communication, AMEC), zrzesza firmy świadczące usługi związane z analizą treści przekazów medialnych i badaniami działań komunikacyjnych. Obecnie należą do niego podmioty z 32 krajów, a liczba ta stale rośnie.

Firmy należące do AMEC są zobowiązane przestrzegać Kodeksu Zapewnienia Jakości AMEC i dostarczać profesjonalnego, niezależnego i bezstronnego planowania, ewaluacji i badania działań komunikacyjnych.

We współpracy z amerykańskim Instytutem Public Relations (Institute for Public Relations), AMEC organizuje swoje roczne europejskie konferencje (European Measurement Summit), w których udział biorą przedstawiciele firm monitorujących media, dużych firm wdrażających złożone programy pomiaru efektywności komunikacji biznesowej oraz przedstawiciele świata naukowego. Najbliższa konferencja odbędzie się w czerwcu 2010 r. w Barcelonie. Stowarzyszenie organizuje również szkolenia, przeprowadza badania dotyczące efektywności komunikacji, a także przyznaje nagrody dla organizacji i osób, które mierzą efekty swoich działań public relations.

Najnowszą inicjatywą AMEC jest powołanie w Stanach Zjednoczonych grupy inicjatywnej ds. badań agencyjnych. Jest to pierwszy międzynarodowy komitet organizacji, którego zadaniem jest zaangażowanie zawodowych badaczy – liderów opinii – w działania związane z ewaluacją skuteczności komunikacji. Dzięki tej współpracy AMEC zamierza rozwijać branżę mierzenia efektywności działań PR i zbudować świadomość konieczności badania działań komunikacyjnych.

Dzięki członkostwu w AMEC uzyskujemy dostęp do najnowszej wiedzy na temat pomiaru i oceny efektywności działań komunikacyjnych, a także do najlepszych praktyk stosowanych na najbardziej rozwiniętych tym względem rynkach. Pozwoli to zaoferować naszym klientom usługi na najwyższym światowym poziomie. Kolejną korzyścią jest możliwość wymiany doświadczeń z osobami specjalizującymi się w pomiarze efektów komunikacji z całego świata. Członkostwo w AMEC jest zgodne z naszym dotychczasowym zaangażowaniem w promowanie standardów mierzenia i oceny działań komunikacyjnych na polskim rynku i innych rynkach, na których obecnie działamy”, mówi Anna Miotk, dyrektor rozwoju biznesu w NetSprint.pl.

Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
nasze marki: