Netsprint to dynamicznie rozwijająca się firma z branży nowych technologii. Specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych wspierających marketing internetowy.
EN

Sieć reklamy Adkontekst przeprowadziła wśród reklamodawców badanie dotyczące znaczenia reklam kontekstowych w działaniach promocyjnych klientów oraz udziału tej formy reklamy w polskim rynku Search Engine Marketingu. Z raportu wynika m.in., że ponad połowa reklamodawców (55%) planuje w przyszłym roku zwiększyć wydatki na sieci kontekstowe.

Według raportu IAB AdEx w 2009 roku udział Search Engine Marketingu w torcie reklamy internetowej wyniósł ponad 26%, co stawia tę formę na drugim miejscu pod względem wielkości rocznych wydatków w online. We wspomnianym raporcie wydatki na reklamę w sieciach kontekstowych stanowią element SEM. Na polskim rynku do tej pory brakowało analiz, które dokładniej opisywałyby zagadnienia związane z reklamą kontekstową. Z tego właśnie względu sieć Adkontekst przeprowadziła badanie dotyczące wykorzystania reklamy kontekstowej, które pozwoliło m.in. oszacować udział tego medium w polskim rynku SEM.*

Badanie zostało przeprowadzone wśród klientów sieci Adkontekst, zarówno agencyjnych (domy mediowe, agencje SEM), jak i bezpośrednich (osoby odpowiedzialne za budżet marketingowy). Większość reklamodawców deklaruje zwiększenie nakładów na reklamę w sieciach kontekstowych w 2010 roku. Odpowiedzi na ankiety pozwoliły również ostrożnie oszacować udział reklamy w sieciach kontekstowych w rynku SEM w 2009 roku. Domy mediowe i agencje marketingowe w ubiegłym roku przeznaczyły na reklamę w sieciach kontekstowych średnio ok. 25% budżetów SEM, a klienci bezpośredni około 31%. Gdyby zatem przyjąć dla udziału reklamy kontekstowej poziom 25%, to oznacza, że wartość tego rynku w Polsce w ubiegłym roku wynosiłaby w przybliżeniu 89 milionów złotych.

Na pytanie o wysokość budżetu reklamowego PPC przeznaczonego na działania w sieciach kontekstowych w 2010 r., 55% agencji marketingowych odpowiedziało, że planuje zwiększenie tego budżetu; takiej samej odpowiedzi udzieliło 44% klientów bezpośrednich. Jednocześnie jedynie 6% klientów bezpośrednich zadeklarowało zmniejszenie tych nakładów.

deklarowany budżet

Kluczowe wnioski z badania

Sieci kontekstowe są dla marketerów ważnym kanałem komunikacji z konsumentami podczas planowania kampanii PPC – kampanie tego typu realizuje 83% ankietowanych domów mediowych i agencji SEM oraz 90% klientów bezpośrednich.

deklarowany budżet

Znakomita większość marketerów z agencji SEM oraz domów mediowych wykorzystuje kampanie w sieciach kontekstowych w celu budowania zasięgu marki (90%). Duże znaczenie dla nich odgrywają również 2 pozostałe cele - direct response oraz budowanie świadomości marki. W tym przypadku preferencje klientów bezpośrednich są inne – ponad 70% z nich przeprowadza za pomocą reklamy kontekstowej kampanie direct response.

Zarówno marketerzy z domów mediowych, jak i klienci bezpośredni są zgodni w kwestii największych zalet reklamy kontekstowej. Są to ich zdaniem: szeroki zasięg (odpowiednio 75% i 68% odpowiedzi) oraz korzystna cena i dobór kontekstowy. Sieci kontekstowe pozwalają reklamodawcom skierować przekaz reklamowy do tych internautów, którzy są potencjalnymi klientami, ale z różnych przyczyn nie wpisali zapytania bezpośrednio do wyszukiwarki. W sieciach kontekstowych reklamodawca ma szansę dotrzeć do użytkowników we wcześniejszych fazach procesu zakupowego. Gdy reklama pojawia się im w kontekstowym powiązaniu z treścią artykułu lub strony, którą aktualnie czytają, daje to szansę zapoznania się z reklamowaną ofertą i w efekcie skorzystania z niej.

57% badanych agencji i domów mediowych płaci za kliknięcie w sieci kontekstowej mniej niż za kliknięcie w reklamę w wynikach wyszukiwania. Analogicznie, mniejsze CPC dla sieci kontekstowych deklaruje 57,1% klientów bezpośrednich.

Wśród respondentów z domów mediowych oraz agencji marketingowych najpopularniejsze produkty reklamowe wykorzystywane w sieciach kontekstowych to reklamy tekstowe (95%) i statyczne reklamy graficzne (90%). Dużym zainteresowaniem cieszą się też reklamy intekstowe (60%). Z kolei przy niemal takiej samej popularności reklam tekstowych (96%) klienci bezpośredni znacznie rzadziej korzystają z reklam graficznych statycznych (39%).

W ramach podsumowania wyników badania sieć Adkontekst przygotowała raport white paper pt. „Reklama kontekstowa jako element Search Engine Marketingu”, który zawiera nie tylko opis badania i udzielanych odpowiedzi, ale również kompendium wiedzy na temat reklamy kontekstowej. Pełen raport dostępny jest pod adresem:
https://www.adkontekst.pl/Adkontekst-WhitePaper-2010-06.pdf  

*) Badanie zostało zrealizowane wśród klientów sieci Adkontekst i przybrało formę kwestionariusza składającego się z 13 pytań. Ankietę skierowano bezpośrednio do osób decydujących o budżetach reklamowych klientów w przypadku agencji i domów mediowych oraz do osób odpowiedzialnych za budżet marketingowy w przypadku klientów bezpośrednich. Celem badawczym było ustalenie udziału wydatków na reklamę kontekstową na polskim rynku reklamy online, najpopularniejszych produktów reklamowych, kosztów oraz czynników wpływających na popularność tej formy reklamy.

Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
nasze marki: