Netsprint to dynamicznie rozwijająca się firma z branży nowych technologii. Specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych wspierających marketing internetowy.
EN
PRWMUE Dla rozwoju Mazowsza

Nazwa projektu:
Podniesienie konkurencyjności Netsprint Sp. z o.o. poprzez wdrożenie innowacyjnych produktów i usług w obszarze marketingu internetowego

Beneficjent:
Netsprint Sp. z o.o.

Opis projektu:
Głównym celem projektu, współfinansowanego ze środków unijnych było rozszerzenie oferty produktowej o dwa rozwiązania produktowe: Adkontekst Audience Report i Adkontekst e-Commerce. Wdrożone w ramach Projektu rozwiązania produktowe umożliwiły realizację następujących celów szczegółowych:
  1. identyfikację grup docelowych użytkowników, którzy z najwyższym prawdopodobieństwem dokonają zakupu określonego towaru pomimo wcześniejszej nieznajomości oferty danego usługodawcy, a następnie
  2. skierowanie do tych użytkowników spersonalizowanych reklam.
Rozwiązania będą komplementarne z usługą Adfocus (emisja reklam w ekosystemie RTB, poza siecią Adkontekst), która również jest oferowana do segmentu e-Commerce.

Z kolei wdrożenie znaczących udoskonaleń wprowadzonych do produktów Adkontekst i ContentStream oznaczać będą dla klientów Spółki:
  1. skrócenie procesu planowania marketingowego i realizacji działań reklamowych,
  2. uproszczenie procesu komunikacji marketingowej;
  3. zwiększenie precyzji dotarcia do grupy celowej;
  4. minimalizację ryzyka nietrafności przekazu.

Wartość projektu: 1 968 000,00;
Wartość dofinansowania: 768 000,00.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.
Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
nasze marki: