Netsprint to dynamicznie rozwijająca się firma z branży nowych technologii. Specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych wspierających marketing internetowy.
EN

Poprzez podanie danych wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach https://netsprint.eu, https://adkontekst.pl, https://contentstream.pl, https://adfocus.pl, https://search.netsprint.eu, https://audience.netsprint.eu, https://adserver.netsprint.eu, https://digitalmarketing.netsprint.eu, https://optymalizuj.adkontekst.pl, dobrowolnie oświadcza Pani/Pan, że:

 1. Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od spółki Netsprint S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204), w tym w szczególności na otrzymywanie informacji o nowych produktach i usługach, aktualnych promocjach. Zgodę można wycofać w każdej chwili wysyłając e-mail na adres informacje@netsprint.eu.
 2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), przez Netsprint S.A. z siedzibą w Warszawie w celach marketingowych, w szczególności w celu:
  (i) wysyłania przez Netsprint S.A. informacji o nowych partnerach i zmianach zachodzących w firmie Netsprint S.A. oraz markach należących do Netsprint S.A.
  (ii) wysyłania przez Netsprint S.A. informacji i zaproszeń na szkolenia i webinary prowadzonych przez lub z udziałem Netsprint S.A.,
  (iii) marketingu usług i produktów oferowanych przez Netsprint S.A.
  (iv) wysyłania przez Netsprint S.A. raportów oraz poradników w formacie .pdf.
  Podanie danych jest dobrowolne. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych przetwarzanych przez spółkę Netsprint S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ich poprawiania, uzupełniania i uaktualnienia.

Administratorem danych w rozumieniu art. 7 pkt 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) jest Spółka Netsprint S.A. z siedzibą w Warszawie pod adresem: Al. Solidarności 74a, 00-145 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000550668.

Subskrybenci mają w każdym momencie możliwość rezygnacji z otrzymywania listów elektronicznych dystrybuowanych przez Netsprint S.A. wysyłając e-mail na adres informacje@netsprint.eu

Dostęp do bazy danych adresowych subskrybentów mają tylko uprawnieni pracownicy firmy Netsprint S.A. oraz pracownicy podmiotów powiązanych kapitałowo ze spółką Netsprint S.A. Jednocześnie mając na uwadze Państwa dobro, zobowiązujemy się do nie udostępniania oraz nie odsprzedawania firmom i osobom trzecim danych adresowych pozostających pod naszą kontrolą.

Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
nasze marki: