Netsprint to dynamicznie rozwijająca się firma z branży nowych technologii. Specjalizujemy się w rozwiązaniach technologicznych wspierających marketing internetowy.
EN

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych wdrożyła intranetową wyszukiwarkę Netsprint Search, która wspiera wewnętrzną komunikację w instytucji. Wyszukiwarka przeszukuje dane z kilkunastu zróżnicowanych źródeł, zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych. Oprócz systemu wyszukiwawczego Netsprint stworzył stronę HTML, dopasowaną wizualnie do głównego serwisu Lasów Państwowych (lasy.gov.pl).

Realizacja projektu trwała niecałe cztery miesiące i objęła stworzenie wyszukiwarki intranetowej (wewnętrznej) dostępnej dla pracowników Lasów Państwowych. Wyszukiwarka umożliwia im dotarcie do informacji z ponad 15 źródeł danych. Netsprint przeszukuje m.in. serwis lasy.gov.pl, kanał Lasów Państwowych na YouTube, a także źródła wewnętrzne zawierające m.in. biuletyny informacji publicznej, a nawet wewnętrzne tablice ogłoszeń i systemy zgłaszania błędów. Dzięki temu pracownicy mają dostęp do wszystkich tych informacji w jednym miejscu. Jest to pierwszy tego typu system integrujący różne źródła informacji i wiedzy wdrożony w Lasach Państwowych.

Projekt wymagał stworzenia rozbudowanego systemu pobierania danych z różnorodnych źródeł: serwera FTP, baz danych klienta, plików XML umieszczonych na serwerze oraz poprzez dużą liczbę robotów indeksujących, przygotowanych specjalnie na potrzeby tego rozwiązania. Przeszukiwane są różne typy danych, m.in. pliki PDF czy wideo.

Stworzenie systemu wyszukiwawczego dla Lasów Państwowych było jednym z naszych największych przedsięwzięć, przede wszystkim ze względu na liczbę, rozproszenie i różnorodność źródeł danych do pobrania - komentuje Anna Ciuchta, Project Manager w Netsprincie. - Nasze doświadczenie we wdrożeniach Netsprint Search wskazuje, że wyszukiwarka jest dla użytkowników pierwszym i najważniejszym krokiem w dotarciu do treści, dlatego mamy nadzieję, że system będzie skutecznie wspierał przepływ wiedzy wśród pracowników naszego klienta.

Wyszukiwarka Netsprint Search ułatwia użytkownikom dotarcie do treści za pomocą wielu udogodnień:

  1. koryguje zapytania wpisane z błędem i automatycznie prezentuje listę wyników na zapytanie poprawione (automisspelling),
  2. podpowiada możliwe zapytania już po wpisaniu kilku pierwszych liter do okna wyszukiwarki (autocomplete),
  3. prezentuje najczęściej zadawane przez użytkowników zapytania (top queries),
  4. prezentuje użytkownikowi zapytania, które zostały zadane przez inne osoby i są jednocześnie podobne do jego zapytania (related queries),
  5. pozwala zawęzić wyniki wyszukiwania dzięki filtrom, m.in. po źródle danych, języku publikacji, typie załączników przy dokumentach (np. pdf, doc), itp.
  6. automatycznie skraca wielowyrazowe zapytania, na które nie znaleziono odpowiedzi i prezentuje wyniki odpowiadające skróconemu zapytaniu (broadening queries).

Więcej informacji o wyszukiwarce: search.netsprint.eu.

Netsprint Search Lasy Państwowe
Netsprint S.A.
Budynek Focus wejście „C”
al. Armii Ludowej 26
00-609 Warszawa
nasze marki: